Przed nami kolejny turniej Cyklu SummerTime, w który zagramy po raz pierwszy. Nowość, która związana jest z odmianą pool bilarda 14/1, w którą w 12ft jeszcze nie graliśmy. Ta poolbilardowa gra ma pewien wspólny mianownik ze snookerem – gra się na punkty i liczone są brejki. Ale do rzeczy – poniżej znajdziecie wyciąg najważniejszych reguł:

14/1 - nieskończona jest grą deklarowaną. Zawodnik musi zadeklarować bilę i łuzę. Za każdą prawidłowo zadeklarowaną i w prawidłowym uderzeniu wbitą bilą zawodnik otrzymuje jeden punkt i tak długo gra dalej, dopóki albo nie wbije zadeklarowanej bili albo popełni faul. Zawodnik może wbijać czternaście bil w dowolnej kolejności, ale zanim zagra piętnastą bile (ostatnią znajdującą sie na stole), czternaście wbitych bil zostaje ustawionych w trójkąt jak na początku gry, przy czym miejsce w wierzchołku trójkąta pozostaje wolne. Zawodnik próbuje wówczas tak wbić piętnastą, bilę, by przy tym rozbić trójkąt i móc kontynuować grę.

USTAWIENIE BIL

Bile do rozbicia powinny być ustawione tak ściśle jak to możliwe, w formie trójkąta, na punkcie głównym stołu znajduje się bila141 stanowiąca wierzchołek trójkąta. Ustawienie bil jest losowe. Kiedy w trakcie gry powtórnie ustawia się czternaście bil, wierzchołek trójkąta pozostaje „pusty”. Przy ustalaniu czy dana bila znajduje się w polu trójkąta bierze się pod uwagę zewnętrzną krawędź jego obrysu.

 

PRAWIDŁOWE UDERZENIE OTWIERAJĄCE

Aby uderzenie rozbijające mogło być uznane za prawidłowe muszą być spełnione następujące wymogi:

 • bila biała musi być zagrywana z pola bazy,
 • jeśli żadna zadeklarowana bila nie została wbita, przynajmniej dwie bile z trójkąta i bila biała muszą dotknąć bandy

Niespełnienie tych wymogów jest faulem rozbicia a zawodnikowi odlicza się wtedy od aktualnego wyniku dwa punkty. Przeciwnik ma wtedy prawo zaakceptować pozycję bil na stole i zagrywać lub nakazać zawodnikowi rozbijającemu powtórzenie uderzenia rozbijającego. Sytuacja ta jest powtarzana do momentu spełnienia warunków prawidłowego rozbicia lub decyzji o kontynuowaniu gry.

PUNKTACJA

Gra toczy się na punkty. Wygrywa ten zawodnik, który na końcu meczu ma ich najwięcej. Wynik zawodnika może być ujemny.

 • za każdą prawidłową wbitą bilę zawodnik otrzymuje jeden punkt
 • za każdą bilę, która jest wbita dodatkowo (oprócz bili nominowanej) w trakcie prawidłowego zagrania, również otrzymuje jeden punkt
 • za popełnienie faulu zawodnikowi odlicza się od aktualnego wyniku jeden punkt
 • za trzeci popełniony kolejno faul odliczane jest dodatkowo piętnaście punktów
 • za popełnienie faulu rozbicia, czyli niespełnienie warunków prawidłowego uderzenia otwierającego, odlicza się od aktualnego wyniku dwa punkty

DEKLARACJE

Każde zagranie musi być zadeklarowane. Dotyczy to również uderzenia otwierającego! Zagrywający może zadeklarować zagranie „bezpieczne”, po którym konieczność zagrywania przechodzi na przeciwnika.

REPOZYCJONOWANIE

Wszystkie bile

 • wbite w zagraniu, w którym popełniony został faul
 • wbite w trakcie zagrania “bezpiecznego”
 • wbite w zagraniu, w którym nominowana bila nie została prawidłowo wbita lub wpadła do innej niż zadeklarowana łuzy lub
 • wybite poza stół

muszą zostać repozycjonowane. Bile są repozycjonowane poprzez umieszczanie ich na linii powrotów, rozpoczynając od punktu głównego (wierzchołek trójkąta), następnie możliwie najbliżej tego punktu kolejno w kierunku górnej bandy, bez przemieszczania bil już się tam znajdujących. Jeśli bila nie może być umieszczona na punkcie głównym, powinna zostać umieszczona tak, aby się stykała z zajmującą tam miejsce bilą lub możliwie najbliżej, ale bez przemieszczania tej bili. Jeśli całość miejsca na linii powrotów w kierunku górnej bandy jest zajęta, bile powinny być repozycjonowane na linii biegnącej od punktu głównego w kierunku środka stołu, kontynuując od miejsca najbliższego punktowi głównemu.

PONOWNE USTAWIANIE TRÓJKĄTA – SYTUACJE WYJĄTKOWE

 • jeśli bila ostatnia (piętnasta) została wbita „równolegle” z bilą czternastą (w tym samym zagraniu) – ustawia się ponownie wszystkie piętnaście bil (cały trójkąt),
 • jeśli obie bile (bila biała i bila piętnasta) znajdują się w polu trójkąta - ustawia się ponownie wszystkie piętnaście bil (cały trójkąt), zaś biała bila zagrywana jest „z ręki” z pola bazy,
 • jeśli w polu trójkąta znajduje się tylko bila piętnasta – ustawia się ją na punkcie bazy lub, jeśli w takim ustawieniu przeszkadza położenie bili białej - na punkcie centralnym,
 • jeśli w polu trójkąta znajduje się tylko bila biała, ustawia się ją w zależności od położenia bili piętnastej; odpowiednio, jeśli:
  • bila piętnasta położona jest poza polem bazy – bila biała „z ręki” z pola bazy,
  • bila piętnasta położona jest w polu bazy – bila biała na punkt bazy, jeśli w takim ustawieniu przeszkadza położenie bili piętnastej, bila biała na punkt centralny.
 • jeśli popełniono kolejno trzeci faul wszystkie bile są ponownie ustawiane do rozbicia, po czym zawodnik, który faul popełnił jest zobowiązany do wykonania zagrania podlegającego wszystkim wymogom i konsekwencjom uderzenia rozbijającego. Do przepisu o trzech kolejnych faulach nie są zaliczane faule rozbicia.

table

FAULE

Lista wydarzeń na stole, które są traktowane jako faul w odmianie 14/1 nie różni się zasadniczo od fauli w innych odmianach pool bilarda. Kompletną listę fauli znajdziecie TUTAJ. Istotne jest to, że tylko wbicie białej do łuzy lub wybicie jej za stół oznacza zagranie przez przeciwnika białej „z ręki” pola bazy. Wszystkie pozostałe faule występujące w trakcie partii powodują konieczność grania z zastanej po faulu sytuacji na stole. Po popełnieniu faulu zawodnik podchodzący do stołu ma obowiązek gry po faulu - nie może oddać gry zawodnikowi popełniającemu faul. Wyjątek stanowi jedynie faul rozbicia, kiedy przeciwnik ma prawo zaakceptować pozycję bil na stole i zagrywać lub nakazać zawodnikowi rozbijającemu powtórzenie uderzenia rozbijającego.