14. kwietnia 2018

godzina stół nr 1 stół nr 2
12:00-13:30 Emil Mądry
vs
Krzysztof Kwieciński
Grzegorz Tomczak
vs
Dawid Pięta
13:30-15:00 Piotr Kromer
vs
Grzegorz Tomczak
wolne
15:00-16:30 Szymon Grewling
vs
Krzysztof Borowczyk
wolne
16:30-18:00 Łukasz Bartkowiak
vs
Piotr Ptaszyński
Tomasz Grygier
vs
Tytus Pawlak

15. kwietnia 2018

godzina stół nr 1 stół nr 2
12:00-13:30 wolne wolne
13:30-15:00 Jakub Wieliński
vs
Łukasz Kwiatkowski
wolne
15:00-16:30 wolne wolne
16:30-18:00 wolne wolne
18:00-19:30 wolne wolne