28. kwietnia 2018

godzina stół nr 1 stół nr 2
12:00-13:30 Michał Pomianowski
vs
Grzegorz Tomczak
wolne
13:30-15:00 wolne wolne
15:00-16:30 wolne wolne
16:30-18:00 wolne wolne

29. kwietnia 2018

godzina stół nr 1 stół nr 2
12:00-13:30 wolne wolne
13:30-15:00 wolne wolne
15:00-16:30 wolne wolne
16:30-18:00 wolne wolne
18:00-19:30 wolne wolne