Rafał Zimniak 35 12 11
Kinga Pietrzak 25 21 18
Alex Kantsiaruk 25 14 12
Tomasz Leśniak 23 22 21 19 15 15 15
Piotr Słodzinka 22 22 18 14 13 13 12 10
Maciej Undrych 22 13
Tomasz Bystrzyński 21 14 13 12
Grzegorz Sroka 21 13
Paweł Deckert 20 12 12
Stanisław Jackowski 19 15
Radosław Lewandowski 19 14 14 13 11
Michał Kozicki 19
Maciej Szulczewski 18 16 16 13
Sebastian Wawrzyniak 18 16 13 12
Tomasz Kasiński 18 16
Maciej Śniegowski 18 15 15
Piotr Gazda 18 14 14 13 13 11
Jarosław Chełminiak 18 14
Paweł Błaszczak 18
Tytus Pawlak 17 16 15 13
Michał Bartkowiak 16 15 14 13
Jakub Wieliński 16 15 13
Marcin Karłyk 16 14 14
Marcin Dzbanuszek 16
Marcin Jamroziak 15 15 14
Piotr Adamczak 15 15
Wojciech Ptak 15 13 13 13
Tomasz Sobczak 14 13 13
Krzysztof Błaszczak 14 13 12
Karol Tyszer 14 11 11
Robert Wójcik 13 13 12
Dominik Teda 13 12 11
John Lennon 13
Miłosz Kaczmarek 13
Szymon Grewling 13
Michał Błaszczyk 13
Marcin Smorawski 12 11 10 10
Mateusz Rusin 11
Filip Ratajczak 11
Łukasz Bartkowiak 11