Wiktor Doberschuetz 54 37 33 31 30 29 28 22 20 18
18 17 17 16 15 14 14 13 13 12
12 12 11 11 10
Piotr Słodzinka 35 22 19 18 16 15 15 14 14 14
12 11 11 11 10 10 10
Maciej Stęsik 32 22 18 18 16 15 15 13 10
Jakub Wieliński 31 17 13 12 11 10
Mikołaj Stęsik 29 27 21 18 16 15 15 14 14 14
13 13 13 13 12 12 12 11 11 11
11
Marcin Dzbanuszek 27 26 17 16 15 15 14 14 14 13
13 13 11 10
Tytus Pawlak 27 25 22 22 18 18 18 17 16 16
15 15 15 14 14 14 14 14 14 13
13 12
Marcin Smorawski 25 25 16 16 16 15 15 14 14 14
13 13 12 10 10
Łukasz Bartkowiak 25 24 18 18 18 16 15 15 15 14
13 12 12 12 11
Marcin Trurl 25 18 13 12
Miłosz Bąbelek 25 17 14 13
Nikodem Jankowiak 24 18 16 16 16 16 15 14 14 14
14 13 13 13 12 11
Michał Kozicki 23 16 16 16 14
Marcin Jamroziak 23 16 15 15 15 15 15 14 13 13
13 12 12 12 11
Rafał Zimniak 22 18 17 16 16 15 14 12 12 12
12 12 12 12 11
John Lennon 22 15 15 13 13 12 11 11 10 10
Tomasz Leśniak 22 14 14 12 11
Krzysztof Błaszczak 21 18 16 15 13 12
Grzegorz Sroka 21 16 16 15 15 15 15 15 14 14
14 13 13 13 13 11 11 11
Tomasz Bystrzyński 20 19 16 14 13 13 12 11
Szymon Grewling 20 16 14 14 13 13
Filip Ratajczak 20 16 14 13 11
Mateusz Rusin 20 13 12 12
Maciej Śniegowski 19 19 18 15 14 14 13 12 11 10
Marcin Karłyk 19 18 15 14 14 14 13 12 12 12
12 11 11 11 10 10
Karol Tyszer 19 17 16 13 13 11
Maciej Undrych 18 14 14 13 13 13 12
Piotr Gazda 18 14 13 13 12
Piotr Adamczak 18 14 13 11
Łukasz Tomaszyk 18 14 13
Jarosław Chełminiak 18 13 12 11 11
Tomasz Sobczak 18 11
Dominik Teda 17 16 16 16 14 13 11 10
Wojciech Ptak 17 16 15 14 13 12 11 11
Michał Bartkowiak 17 15 13 11 11 11 10
Miłosz Kaczmarek 16 15 15 14 14 14 12 11
Michał Błaszczyk 16 14 14 13
Jacek Mierzejewski 16 14 11 11 11
Daniel Koza 16
Marcin Szofer 15 15 11 10
Tomasz Kasiński 15 14 14 14 11
Maciej Szulczewski 15 14 13 13 13 12 11
Robert Wójcik 15 14 13 13 11
Piotr Kurek 15 11 11 11 10
Magdalena Biela 15 11
Paweł Deckert 14 14 13
Stanisław Jackowski 14 13 11
Marcin Blachowski 14 13 11
Przemysław Tic 14 11
Sławomir Ciemniecki 14 11
Radosław Lewandowski 12 11 10
Wiktoria Jendruszak 12
Dominik Hirsz 12
Artur Urbaniak 12
Marcin Wołoszczuk 11