Karol Tyszer 46 25 24 15 13 13 13 12 12
Wiktor Doberschuetz 41 33 25 24 20 19 15 14 14 13
12 11
Łukasz Bartkowiak 31 25 22 22 18 16 15 15 15 15
14 14 13 13 12 12 11 10
Grzegorz Sroka 29 23 20 16 16 16 14 10
Wojciech Ptak 29 15 14 14 13 11 11 11
Tomasz Leśniak 28 27 24 16 14 14 14 13 13 13
12 12 11 10
Piotr Gazda 27 21 18 15 14 14 13 13 13 12
Miłosz Kaczmarek 27 21 17 17 12 11 11
Maciej Undrych 25 25 15 13
Tytus Pawlak 25 22 22 21 21 20 18 18 18 17
17 16 16 16 15 14 12 12 12 11
Sebastian Wawrzyniak 24 23 19 19 18 18 17 16 15 15
15 14 14 14 13
Radosław Lewandowski 23 16 15 14 14 13 13 12 11 10
10
Tomasz Bystrzyński 23 15 15 13 13 13
Rafał Zimniak 22 18 17 17 16 15 15 15 15 14
14 12
Marcin Karłyk 22 18 17 16 15 15 15 14 13 13
13 12 11 11 11
Kazimierz Czernecki 22 18 14 14 13 13 12 10
Marcin Dzbanuszek 22 18 14 13 12 11 11 11
Tomasz Sobczak 22 15 15 12
Alex Kantsiaruk 22 13 11 11
Maciej Śniegowski 20 19 18 17 16 16 14 13
Krzysztof Błaszczak 20 18 18 16 15 14 13 12 11 11
11
Jakub Wieliński 20 18 16 16 14 14 14 14 11
Kinga Pietrzak 19 16 10 10
Robert Jachimowski 18 18 18 18 18 17 16 15 15 15
14 14 14 14 13 13 13 13 12 11
11
Tomasz Kasiński 18 18 18 15 14 14 13 12 10
Bartosz Donke 18 18 17 16 14 12 12 11 11 10
10 10
Marcin Smorawski 18 18 17 15 14 13 12 12 11 11
11
Robert Wójcik 18 18 15 14 12 11 11 11
Jarosław Chełminiak 18 14 12
Dominik Teda 18
Marcin Wołoszczuk 18
Piotr Słodzinka 17 16 13 13 13 12 12 12 11 11
10
Mateusz Rusin 17
Michał Błaszczyk 16 15 11
Marcin Trurl 16 12 12
Filip Ratajczak 16 12 10
Jarosław Strugała 15 15 13 13 13 11
Szymon Grewling 15 12
Paweł Błaszczak 15 11 11
Michał Kozicki 15
Paweł Deckert 14 13 13 13 12 11 11
Piotr Adamczak 14
Marcin Blachowski 13 13 13 12
Sławomir Ciemniecki 13 13 11 10
Dawid Strzeliński 12
Stanisław Jackowski 11
Daria Reńska 11
John Lennon 11