27. kwietnia 2019

godzina stół nr 1 stół nr 2
10:00-12:00 Piotr Słodzinka
vs
Wiktor Doberschuetz
Radosław Lewandowski
vs
Jarosław Strugała
12:00-14:00 Wiktor Doberschuetz
vs
Marcin Smorawski
wolne
14:00-16:00 Tomasz Sobczak
vs
Robert Jachimowski
wolne
16:00-18:00 wolne wolne
18:00-20:00 wolne wolne
20:00-22:00 wolne wolne

28. kwietnia 2019

godzina stół nr 1 stół nr 2
10:00-12:00 Maciej Undrych
vs
Krzysztof Błaszczak
wolne
12:00-14:00 wolne wolne
14:00-16:00 wolne wolne
16:00-18:00 wolne wolne
18:00-20:00 Sebastian Wawrzyniak
vs
Rafał Zimniak
wolne
20:00-22:00 Kazimierz Czernecki
vs
Bartosz Donke
wolne
22:00-00:00 wolne wolne