Tytus Pawlak
2
Piotr Słodzinka
1
Krzysztof Dys
1
Augustyniak Remigiusz 11 LIGA ilość partii z kija
2 LIGA ilość partii z kija